หมวดหมู่ประกาศ สงขลา

ประกาศแนะนำ สงขลา

ประกาศอัพเดทล่าสุด สงขลา

สถานที่
สวนริมเนิน

(สงขลา) - แหล่งท่องเที่ยว » สถานที่

24 ส.ค. 2565

ราคา ไม่ระบุ

เวลาทำการ ไม่ระบุ

เข้าชม 37 ครั้ง

สถานที่
หาดสะกอม

(สงขลา) - แหล่งท่องเที่ยว » แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

24 ส.ค. 2565

ราคา ไม่ระบุ

เวลาทำการ ไม่ระบุ

เข้าชม 35 ครั้ง

สถานที่
ตลาดน้ำคลองแดน

(สงขลา) - แหล่งท่องเที่ยว » สถานที่

24 ส.ค. 2565

ราคา ไม่ระบุ

เวลาทำการ ไม่ระบุ

เข้าชม 35 ครั้ง

สถานที่
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์

(สงขลา) - แหล่งท่องเที่ยว » พิพิธภัณฑ์

24 ส.ค. 2565

ราคา ไม่ระบุ

เวลาทำการ ไม่ระบุ

เข้าชม 32 ครั้ง

สถานที่
วัดแหลมพ้อ

(สงขลา) - แหล่งท่องเที่ยว » วัด

24 ส.ค. 2565

ราคา ไม่ระบุ

เวลาทำการ ไม่ระบุ

เข้าชม 33 ครั้ง

สถานที่
อุทยานนกน้ำคูขุด

(สงขลา) - แหล่งท่องเที่ยว » แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

24 ส.ค. 2565

ราคา ไม่ระบุ

เวลาทำการ ไม่ระบุ

เข้าชม 34 ครั้ง

สถานที่
พิพิธภัณฑ์พธำมรงค์

(สงขลา) - แหล่งท่องเที่ยว » พิพิธภัณฑ์

24 ส.ค. 2565

ราคา ไม่ระบุ

เวลาทำการ ไม่ระบุ

เข้าชม 35 ครั้ง

สถานที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

(สงขลา) - แหล่งท่องเที่ยว » สถานที่

24 ส.ค. 2565

ราคา ไม่ระบุ

เวลาทำการ ไม่ระบุ

เข้าชม 38 ครั้ง

สถานที่
วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง)

(สงขลา) - แหล่งท่องเที่ยว » วัด

24 ส.ค. 2565

ราคา ไม่ระบุ

เวลาทำการ ไม่ระบุ

เข้าชม 35 ครั้ง

สถานที่
ตลาดเช้าวชิรา

(สงขลา) - แหล่งท่องเที่ยว » สถานที่

24 ส.ค. 2565

ราคา ไม่ระบุ

เวลาทำการ ไม่ระบุ

เข้าชม 29 ครั้ง

สถานที่
 บ้านนครใน

(สงขลา) - แหล่งท่องเที่ยว » พิพิธภัณฑ์

24 ส.ค. 2565

ราคา ไม่ระบุ

เวลาทำการ ไม่ระบุ

เข้าชม 33 ครั้ง

สถานที่
อุโมงประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง

(สงขลา) - แหล่งท่องเที่ยว » สถานที่

24 ส.ค. 2565

ราคา ไม่ระบุ

เวลาทำการ ไม่ระบุ

เข้าชม 31 ครั้ง

สถานที่
สวนน้ำ เดอะ ไพเรท ปาร์ค หาดใหญ่

(สงขลา) - แหล่งท่องเที่ยว » สถานที่

24 ส.ค. 2565

ราคา ไม่ระบุ

เวลาทำการ ไม่ระบุ

เข้าชม 37 ครั้ง

สถานที่
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา

(สงขลา) - แหล่งท่องเที่ยว » สถานที่

24 ส.ค. 2565

ราคา ไม่ระบุ

เวลาทำการ ไม่ระบุ

เข้าชม 37 ครั้ง

สถานที่
สถาบันทักษิณคดีศึกษา

(สงขลา) - แหล่งท่องเที่ยว » สถานที่

24 ส.ค. 2565

ราคา ไม่ระบุ

เวลาทำการ ไม่ระบุ

เข้าชม 34 ครั้ง

สถานที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา

(สงขลา) - แหล่งท่องเที่ยว » พิพิธภัณฑ์

24 ส.ค. 2565

ราคา ไม่ระบุ

เวลาทำการ ไม่ระบุ

เข้าชม 40 ครั้ง

สถานที่
วัดถาวรวราราม

(สงขลา) - แหล่งท่องเที่ยว » วัด

24 ส.ค. 2565

ราคา ไม่ระบุ

เวลาทำการ ไม่ระบุ

เข้าชม 32 ครั้ง


1 2 3 4 5 6 7